Ang mga alerto para sa matinding init at iba pang mga kaalaman sa paghahanda tungkol sa kalamidad ay hindi palaging inilalabas sa paraan na maaring matanggap at maunawaan ng mga taong may problema sa pandinig o paningin. Maraming indibidwal na may kapansanan ang umaasa sa power wheelchairs at iba pang mga medikal na kagamitan na maaring maapektohan ng power outage. Ang matinding init ay maari rin na magpalala sa mga chronic health conditions. Ang mga taong may kapansanan ay dapat isama sa mga pag plano ng emerhensya bago, habang, at pagkatapos.

Nakangiting lalaking nakatayo na may pantulong na tungkod at suporta sa ibabang binti

Sundan ang mga kaalaman na ito upang matulungan na maprotektahan ang iyong sarili at iba pang may chronic health conditions mula sa sakit na dulot ng init:

Tandaan ang mga sumusunod na kapaki-pakinabang na mga kaalaman

  • Para sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang Ready.gov para sa karagdagang mga payo na ginawa para sa mga taong may kapansanan.
Share This