Inaasahan na isang malaking bahagi ng mga namamatay sa panahon ng sobrang init ay mga taong walang tahanan, kaya’t mahalaga na gawin natin ang ating makakaya upang maprotektahan ang isa’t isa.

orange na payong sa bangketa kapag araw

Sundan ang mga kaalaman na ito upang matulungan na maprotektahan ang iyong sarili at iba pang may chronic health conditions mula sa sakit na dulot ng init:

Share This