Kapag ikaw ay buntis, ang iyong katawan ay kinakailangang magtrabaho nang mas mahirap upang mapreskohan ikaw at ang bata sa sinapupunan.

Ang matinding init ay maaring magpalala rin ng pamamaga sa iyong binti at paa.

Ang mga babaeng buntis ay mas puwedeng maging dehydrated. Ibig sabihin, hindi sila makakaramdam ng presko pamamagitan ng pagpapawis.

Ang buntis na babae ay nagpapahinga sa bahay

Sundan ang mga kaalaman na ito upang matulungan na maprotektahan ang iyong sarili at iba pang may chronic health conditions mula sa sakit na dulot ng init:

Share This