Sa panahon ng matinding init, maari ka makararamdam ng mga sintomas ng sakit sa init, at may ilang matagalang kondisyon sa kalusugan na puwede maging mas malala.

Batang babae na gumagamit ng handfan sa kalye

Manatiling ligtas dahil alam mo ang mga palatandaan

Share This